دسته بندی ها

نوشته های محبوب

اهداف رسانه

دانش آموزان نباید محتوای پیام های رسانه ها را امتحان کنند بلکه باید شیوه هایی را تحقیق کنند که پیام رسانه ها را می سازند و پاسخ این پرسش ها دریابند : - چه کسانی ...

مطالعه کنید

مفهوم آموزش رسانه چیست؟

آموزش رسانه یعنی تدریس و یادگیری رسانه و نباید آن را با " آموزش از طریق رسانه " اشتباه گرفت. به عنوان مثال وقتی استفاده از تلویزیون یا کامپیوتر را صرفا برای آموزش تاریخ و ...

مطالعه کنید

تعریف پیام Message :

پیام محتویات ذهنی من و تو و دیگران است که در زمان برقراری ارتباط با یکدیگر مبادله می کنیم. در انتقال هر پیام باید عامل انسانی حضور داشته باشد زیرا در ارسال هر پیام همیشه ...

مطالعه کنید
اعضای انجمن
Dr. Maryam Salimi
Deputy of the AIMEL
Mr. Khosravi
Public Affairs
Dr. Fatemeh Asad
Department of Teachers
Dr. Ali Reza Bastani
Founder and CEO
0
EnglishPersian