جهانی شدن

 جهانی شدن

تعادل بین واژگان محلی و جهانی در باب اقتصاد و فرهنگ به شکل پیچیده و غریبی در حال تغییر است. شرکت های رسانه ای جهانی که مقر اصلی آنها در کشورهای صاحب ثروت جهان اول است بر بازارهای جهانی تسلط یافته اند، با این وجود تکنولوژی های نوین موجب عدم تمرکز آنها بر این بازار ها هستند و اجازه فعالیت به ارتباطات محلی و خلق ارتباطات فرامرزی را به همگان می دهند. در عین حال به نظر می رسد که شکاف بین ثروت و فقر در میان ملت ها در حال گسترده تر شدن است و نمود آن را در دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی های رسانه ای شاهد هستیم.

با این وجود ترجمان انسان ها ادامه دارد و این شکل از توسعه به صورت عمدی دارای چهره ای دو گانه است که از یک سو، کشورهای صاحب ثروت نابرابری را به صورت جدیدی خلق کرده اند و مدعی از بین رفتن گونه قدیمی آن هستند یعنی ادعا می کنند که عدم وجود مساوات در گذشته از بین رفته است در حالی که شکل جدیدی از عدم مساوات را رقم زده اند. آنها مدعی هستند که گزینه های بدیعی برای اشخاص آفریده اند اما به نظر می رسد که مانع ورود دیگران به محدوده تعیین شده می شوند.

0

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian