انجمن سواد رسانه ایی ایران

درباره ما

دربارۀ انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان)

  • نگاهی اجمالی به انجمن
  • تاریخچه تشکیل
  • ساختار بندی انجمن انسان
  • اساس تشکیل انجمن، اهداف و آینده نگری
  • سیاست گذاری ها و مبانی انجمن انسان
  • ساختار مالی
  • همکاران و اعضاء انجمن
  • عضویت در انجمن انسان
  • مسیر کاری و شغلی در انجمن
انجمن سواد رسانه ایی ایران

سواد رسانه ای و اطلاعاتی سازمان یونسکو

ائتلاف سواد رسانه ای و اطلاعاتی سازمان یونسکو The UNESCO Media and Information Literacy Alliance که سابق بر این ائتلاف جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL) خوانده می شد در تلاش است تا از توان همکاری های بین المللی استفاده کرده و اطمینان یابد که تمامی شهروندان کشورهای مختلف امکان دسترسی به اطلاعات و رسانه ها را دارند و در این ارتباط افراد و سازمان های مختلف به نمایندگی از بیش از یکصد کشور موافقت کرده اند تا توان و مشارکت خود را به کار گرفته و به اتفاق برای ایجاد تحولات لازم در این زمینه اقدام کنند که این همکاری بار اول در مجمع جهانی عضویت برای سواد رسانه ای و اطلاعاتیthe Global Forum for Partnerships on Media and Information Literacy در تاریخ 26 تا 28 ماه ژوئن سال 2013 در ابوجا پایتخت کشور نیجریه صورت گرفت و اهداف زیر را تعیین کردند: – تبیین عضویت و همکاری های مستحکم به منظور توسعۀ سواد اطلاعاتی و رسانه ای و اثر بخشی جهانی آن – توانمند سازی جامعه باسواد اطلاعاتی و رسانه ای برای انعکاس یک صدای واحد پیرامون موضوعات حساس و ویژه به خصوص در ارتباط با سیاست گذاری ها – عمق بخشیدن به استراتژی سواد رسانه ای و اطلاعاتی تا مردم آن را از طریق ایجاد جایگاهی مشخص و واحد برای سازمان های سواد رسانه ای و اطلاعاتی به یک شناخت و بینش ترکیبی در سطح جهان دست یابند. سازمان MIL در تاریخ اول ماه ژوئن سال 2022 طی اطلاعیۀ رسمی به اعضاء خود برای شرکت در انتخابات دعوت رسمی به عمل آورد و در تاریخ پنجشنبه 9 ماه مارچ انتخابات برگزار گردید و در تاریخ 11 ماه مه 2023 نتیجۀ قطعی انتخابات اعلام شد که تصویر به پیوست الصاق می گردد و آقای دکتر علیرضا باستانی به عنوان نماینده قارۀ آسیا و اقیانوسیه انتخاب شدند.

دکتر علیرضا باستانی

کارشناس و مدیر داخلی

دکتر علیرضا باستانی

کارشناس و مدیر داخلی

دکتر علیرضا باستانی

کارشناس و مدیر داخلی

دکتر علیرضا باستانی

کارشناس و مدیر داخلی

Call Now Buttonتماس با انجمن