دروازه بانان خبری

 دروازه بانان خبری

 ويلبر شرام، خبرنگاران را به مثابه «دروازه بانان جامعه» دانسته است و در اين باره مي گويد:

دروازه بانان، خبرنگارانی هستند كه در سراسر شبكه هاي خبري جاي گرفته و تصميم می گيرند که در جريان يك دادگاه يا يك حادثه خاص يا تظاهرات سياسي، كدام قسمت را برجسته سازند. كدام خبر را رها ساخته، كدامين خبر را در مجراي وسيله ارتباطي جاي دهند.

دروازه بانان خبری شامل نویسندگان هم مي شود; زيرا آنان بايد تصميم گيرند از كدام موضوع يا فرد سخن بگويند يا كدامين ديدگاه از زندگي را مطرح نسازند. توليد كنندگان فيلم نيز بايد تصميم بگيرند از كدام صحنه، فيلم بگيرند. كتاب فروشان نيز بايد تصميم بگيرند كدام كتاب را براي فروش عرضه كنند، معلّمان بايد تصميم بگيرند كدام كتاب و يا مرجع را درسي تلقّي نمايند. تلخيص كنندگان وقايع نيز بايد تصميم بگيرند كدامين حادثه يا خبر را در خلاصه خود جاي دهند.

0

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian