سند راهبردی

مأموریت انجمن سواد رسانه ای ایران

انجمن سواد رسانه ای ایران، سازمانی غیرانتفاعی و مستقل است که سعی دارد با ترویج ارکان استاندارد سواد رسانه ای خانواده ها را از مضرات رسانه ها آگاه ساخته تا ایشان را در برابر هجمه ی رسانه ای این دوران ایمن کنند و با آموزش استاندارد، ایشان را قادر سازد که با تولیدات رسانه ای، در ایجاد جامعه ای آزاد موثر و فعال عمل نمایند.

اولویت این انجمن در حال حاضر قشر کودکان است که به اعتقاد اعضای انجمن، آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر هجوم رسانه هاست. و در این راستا انجمن تلاش خواهد کرد با قدرتمندسازی والدین، معلمین و سیاستگذاران نهادهای مرتبط کشور، در مواجهه با فعالیت های رسانه ای گامی مثبت و موثر بردارد.

در این مسیر انجمن سواد رسانه ای ایران وظیفه خود میداند که با بهره گیری از مولفه های تأثیرگذار، کودکان را با پیام های آشکار و پنهان رسانه ای آشنا ساخته ، تا بتوانند حقیقت را از درون این پیام ها کشف کرده و به این صورت از رسانه ها به صورت ابزاری برای بهتر زیستن استفاده کنند.

چرا که امروزه رسانه ها در تمام اقشار جامعه به خصوص در میان کودکان و نوجوانان ریشه دوانده و حضور پررنگ آن را در کشورمان شاهد هستیم. نا گفته پیداست که محتوای رسانه ای که کودکان و نوجوانان عصر حاضر مصرف میکنند و درپی آن محصولات رسانه ای خود را تولید میکنند، بر توسعه اجتماعی، عاطفی، شناختی و حتی فیزیکی جامعه تأثیر عمیقی دارد. مهارت چگونگی استفاده از رسانه ها و فناوری، یکی از مهارت های اساسی زندگی در قرن 21 است.

این در شرایطی است که والدین، معلمین و سیاست گذاران هر یک به نوبه خود تلاش میکنند تا  وضعیت خود را با تغییرات دنیای دیجیتال هم سو کنند. دنیایی که در آن کودکان زندگی کرده و می آموزند. اکنون بیش از هر زمان دیگر، کودکان نیازمند هدایت قابل وثوق هستند تا به یاری این راهنمایی ها، بتواننند دنیایی را تجربه کنند که < تغییر >، رکن اصلی آن را تشکیل میدهد. ما معتقدیم به جای سانسور و محرومیت، بهتر است که با ترویج و توسعه ی تفکر و تعقل ایشان را در برابر خطرات رسانه ای محفوظ داریم. انجمن سواد رسانه ای ایران  با تمام وجود در خدمت کمک به همه اقشار جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان است.

کسب نگرشی شامل  رسانه و تکنولوژی که اجزاء جدا ناشدنی از یکدیگر هستند، میتواند زندگی کودکان امروزی را دچار تحولی شگرف کند. نا گفته پیداست کودک و نوجوانی که استفادۀ صحیح از رسانه های دیجیتال را آموخته است، میتواند پیامدهای حیرت انگیزی را به وجود آورد یعنی مهارت های جدیدی کسب کند، دنیا را دقیق تر رصد کند، تفکرات نوینی را پایه ریزی کند و جهانش را تغییر دهد.

در کنار نکات ذکر شده، باید ادعا کرد که هر یک از کودکان نیازهای خاص خودشان را دارند که میتواند از بقیه متمایز باشد، والدین و مدرسین نسبت به شرایط کودکان خود آگاه ترند؛ ما نیز سعی داریم کودکان و نوجوانان کشورمان را بهتر بشناسیم.

این انجمن توان علمی آن را دارد که با هدایت و راهنمایی علمی، کودکان و نوجوانان را در برابر پیام ها و محتوای نامناسب رسانه ها آگاه ساخته و در شرایط خطیر هشدارهای لازم را گوشزد کند؛ باشد که گوهرهای پنهان فرزندان این مرز و بوم متبلور شود.

آگاهی بخشی و هشدار انجمن سواد رسانه ای ایران منطبق بر واقعیت است و انجمن هرگز دخل و تصرفی در آن نمیکند.

مهم ترین هدف انجمن سواد رسانه ای ایران  در آن است که نسلی از کودکان و نوجوانان را پرورش دهد که نقادانه بیندیشند و مسئولانه عمل کنند، تا به شکل مثبت و سازنده ای به تعامل با دنیای دیجیتالی عصر حاضر برسند. انجمن سواد رسانه ای ایران امیدوار است که هر یک از مخاطبین، در مقام بازوی انجمن عمل کند تا با کمک هم بیاموزیم چگونه رسانه های دیجیتال را مهار کرده و هدایت کنیم و از این طریق در رشد صحیح کودکان خود سهیم باشیم.

هر یک از اولیای دانش آموزان با عضویت در انجمن سواد رسانه ای ایران می تواند در راستای اهداف برشمرده قدم برداشته و سپس حلقه ی اتصال مدارس به انجمن شوند.

به ما ملحق شوید و کمک کنید که از رسانه ها و تکنولوژی های موجود به شکل قدرت های سازنده و مثبت در زندگی فرزندانمان استفاده کنیم.

اعضای انجمن سواد رسانه ای ایران به این نکات اعتقاد دارند که  :

1. اعتقاد ما به تعقل رسانه ای است نه سانسور.

2. اعتقاد داریم که رسانه ها در زندگی کودکان نقش والدین دوم را برای آنان بازی میکنند و به صورت مؤثری توسعه فیزیکی، شناختی، احساسی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر خود قرار میدهند.

3. اعتقاد داریم با آموزش و ایجاد بینش صحیح در فرزندان خود می توانیم آنان را به کاربرانی محترم و مسئول برای رسانه تبدیل کنیم. در واقع ما نباید چشمان فرزندانمان را به روی واقعیت های موجود ببندیم، بلکه باید به آنان بیاموزیم که چگونه ببینند.

4. اعتقاد داریم که والدین هم باید با شناخت و رصد رسانه هایی که کودکان آنها مصرف می کنند، اقدام به تولید رسانه ای خویش کنند. شکی نیست در این راستا خط مشی هر خانواده ای با دیگری متفاوت است، اما همه ما نیاز داریم که انتخاب های آگاهانه و همراه با شناخت خودمان را داشته باشیم. در واقع حق والدین است که بدانند فرزندان آنان از چه رسانه هایی استفاده میکنند تا قادر باشند به فرزندان خود رفتارهای مسئولانه و مدیریت کلی رسانه ها را تعلیم دهند.

5. اعتقاد داریم که صرفا از طریق تصمیم گیری های آگاهانه است که میتوانیم افق های خوبی پیش رویمان توسعه دهیم.

6. اعتقاد داریم که باید در هر زمان و مکان، مقررات خاص و مناسب همان دوره را وضع کنیم و طی دوره های مختلف نیز کمیته علمی و سیاست گذاری انجمن سواد رسانه ای، مقرراتی که وضع شده را بازسازی و احیا خواهد کرد.

7. اعتقادمان بر آن است که باید رسانه های مناسب و مخصوص هر سن را تعیین کنیم و صنعت رسانه ای را مجاب به رعایت این دسته بندی سنی نموده تا برای هرسن محتوای رسانه ای مناسب را تولید کند.

8. تدوین استانداردهای محتوای رسانه ای متناسب با سنین مختلف از عمده اهداف ماست. در این راستا با ایجاد جلسات مستمر با حضور کارشناسان زبده می توان به این مهم دست پیدا کرد.

0