چرا سواد رسانه ای مهم است؟

 چرا سواد رسانه ای مهم است؟

سواد رسانه ای به توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و سپس تولید رسانه به شکل های مختلف است. امروزه در قرن 21 سواد رسانه ای نظریه جدیدی در امر آموزش است که چارچوب لازم را برای چهار مقوله ذکر شده از چاپ تا تولید فیلم های ویدئویی و اینترنت در بر می گیرد. سواد رسانه ای شناخت و درک نقش حضور رسانه ها را در جوامع و همچنین مهارت های اساسی کسب و نیاز به دموکراسی و تبیین نیاز فردی شهروندان را برای نیل به دموکراسی فراهم می آورد.

سواد رسانه ای تولید متن ، قابلیت و قدرت را به هم پیوند می دهد و در اصل موضوع سواد در بطن کشورهایی قرار دارد که چالش میان روشنگری و بینش انتقادی را از مدت ها قبل داشته اند و در نتیجه کسانی را برای نیل به این منظور آماده می کنند که برداشت آنان از سواد به مفهوم دموکراتیزه کردن جامعه، قدرت بخشیدن به آحاد مردم در مقابل نابرابری ها و ایجاد شکاف های اجتماعی است. بحث در باره سواد در اصل بحث بر سر شیوه ها و اهداف مشارکت دادن عموم مردم در جوامع است.

باید آگاه بود که بدون داشتن بینش انتقادی و دموکراتیک در سواد رسانه ای و القاء این شکل از تفکر به عموم مردم، جز برگزیدن مخاطبان، مصرف کنندگان اطلاعات اینترنتی و ایجاد ارتباط کاری نکرده ایم.

چشم انداز سواد رسانه ای صورت بندی استراتژی مسئولانه در برابر کاربران رسانه ای است یعنی مسئولیتی که در آن قادر باشیم کاربران را از مخاطبانی منفعل به افرادی فعال، به اشخاصی که دیگر گیرنده صرف پیام های رسانه ای نیستند بلکه به افرادی مشارکت جو در جامعه خویش تبدیل می شوند و بطور کلی انسان های مصرف کننده پیام های رسانه ای را به شهروند تبدیل می کند.

0

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian