پروتکل انتشار اخبار آسیب های اجتماعی برای خبرنگاران

 پروتکل انتشار اخبار آسیب های اجتماعی برای خبرنگاران

زبان نگارش موضوعات فرهنگی و اجتماعی باید روشن و واضح و به‌گونه‌ای باشد كه خواننده با هر سطح سواد و فرهنگی آن را بفهمد، و بداند که نظريه‌هاي فرهنگ عامه چیست؟ و بازتاب آن بر روی گرایش‌های فرهنگیِ رایج چگونه است؟ نويسندگان، برنامه‌ريزان و خبرنگاران، چنان قدرتی دارند كه می‌توانند با تهیة اخبار و سرگرمی‌ها بر مخاطبانشان تأثير بگذارند. آنان در بيان عقاید خود از استراتژی و گونه‌هایی از فن‌آوری سود مي‌برند که پيام از پيش‌تعريف‌شده و هدفمندشان را بیان نمایند. چون مخاطبان به شيوه‌هاي گوناگون، مصرف‌کنندة رسانه‌ها هستند، بنابراين به‌طور مشخص با رسانة مورد نظر خود احساس نزدیکیِ بسیار دارند. پس دربارة اعتبار محتواي پيام صادره از رسانة دلخواه خود، قانع و راضي هستند و دربست آن را مي‌پذيرند.

مارشال مك‌لوهان اين بينش را جا انداخت كه رسانه‌ها ظرفيت‌هاي انساني را افزایش می‌دهند و بر طبيعت پيام‌ها تأثير می‌گذارند. تلسكوپ و ميكروسكوپ به توانایيِ چشم براي ديدن اجسام مي‌افزايند؛ به‌همين ترتيب نيز رسانه‌ها ظرفیت نگارش و زبان گفت‌وگو را افزایش می‌دهند. برخورداريِ انسان‌ها از آگاهي و هوشياري لازم، توانایيِ درك و تفسير نشانه‌هاست؛ تا بدين روش، آنان بتوانند به درك مفاهيم و معاني برسند كه چگونه رهبران اندیشه و راویان اخبار رسانه‌ها، ارزش‌ها و عقیده‌ها را انتقال می‌دهند. رسانه‌ها گروه‌هاي شناخته‌شدة ويژه‌اي را اسطوره‌سازي مي‌نمایند و روي آنها قيمت مي‌گذارند؛ درست مانند کاری که با خلق آنیِ چهره‌هایی از: پزشكان، وكلا، تيم‌هاي ورزشي و ورزشكاران، قهرمانان و حتی جنايتکاران انجام می‌دهند. از سوی دیگر، رسانه ها قادر هستند که از موضوعات متعارف ، مضامینی پیچیده و دشوار ایجاد کرده و یا پدیده های غامض اجتماعی موجود را به شکلی منطقی و طبیعی انعکاس دهند که افکار عمومی دچار تشتت نگردد.

 

پژوهشی در باره آسیب های اجتماعی

پروژه تحقیقاتی بررسی پروتکل های مورد نیاز برای تعیین چارچوبی برای نگارش و انتشار اخبار مربوط به آسیب های اجتماعی توسط خبرنگاران، آسیب های اجتماعی را در 5 مقوله قرار می دهد که عبارت از پدیده های طلاق، اعتیاد، معضل حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی بود.

نخست به نظر می رسید که هر یک از این پدیده ها باید تعریف شوند و سپس نسبت به آسیب پذیری آنها توجه لازم مبذول می شد که در چه حدی قرار دارند. مضاف بر این که به مفاهیم کارکرد واژگان از جمله خطر و یا آسیب هم دقت لازم باید صورت می گرفت. دومین نکته ای که مورد نظر بود، موضوع یافتن دستاویزهایی برای خلق پروتکل های لازم برای خبرنگاران بود که محدوده ای برایشان تعریف کند و با توجه به جمیع جهات، انتشار چنین رخدادهایی در جامعه موجب تخطی از هنجارهای اجتماعی و ایجاد حساسیت های اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم نشود و همه این موارد، راه را به سوی بررسی و مطالعه تطبیقی کدهای خبرنگاری میان کشورمان و سایر کشورهای هموار ساخت تا با استفاده از تجربیات آنان، پروتکل مورد نظر را جویا شویم. برای نیل به این هدف تصمیم بر آن شد که از روش مصاحبه های عمیق استفاده شود تا زمانی که به اشباع نظری برسیم تا این که مجموعه مطالعات انجام شده ما را به نتیجه گیری لازم برساند. در این مورد اخیر مجموعه مصاحبه های خارجی از طریق اسکایپ و افراد داخلی و تبدیل آنها به متن نگارشی موجب شد که یافته های ارزنده ای به دست آید که بدین ترتیب از نظرتان می گذرد.

0

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian