ABOUT US

اساسنامه جدید انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان)

 1. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان)، سازمان مردم نهادی است که وظیفه خود قرار داده است تا از طریق آموزش های مختلف کلاسی، برگزاری کارگاه های آموزشی، کلاس های حضوری و کلاس های برخط (آنلاین) به افزایش سطح سواد رسانه ای-اطلاعاتی آحاد ملت ایران به ویژه کودکان و نوجوانان همت گمارد.
 2. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان)، سازمان مردم نهادی غیروابسته است و تلاش می کند که شرایط درک و تحلیل پیام های رسانه ای را برای تمام اقشار مردم مهیا و آماده سازد تا پذیرنده صرف محتوای رسانه های مختلف نباشند.
 3. فعالیت انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) در سطح کشوری است و تلاش می کند که با ایجاد نمایندگی در تمام شهرهای کشورمان به رسالت خویش جامه عمل بپوشاند.
 4. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) انجام کلیه خدمات آموزشی و پژوهشی که به نوعی در راستای اهداف انجمن بوده و موجب درآمدزایی برای آن شود را در اولویت برنامه هایش قرار دهد تا از طریق همکاری با سایر سازمان ها، ارائه مشاوره رسانه ای و دریافت حق عضویت و همچنین دریافت کمک های مالی سازمان هائی که به رسالت این انجمن (انسان) اعتقاد دارند، اهداف خود را اجرائی نماید.
 5. از جمله اهداف (انسان) ارائه خدمات آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی و تشکیل کلاس های آنلاین، حضوری و در اختیار قرار دادن جزوات آموزشی آکادمیک برای خبرنگاران و ژورنالیست ها است تا از این طریق گامی موثر در پیشرفت دانش سواد رسانه ای-اطلاعاتی خبرنگاری کشور بردارد.
 6. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) در راستای گسترش سواد رسانه ای – اطلاعاتی در میان آحاد مردم ایران، پس از برگزاری دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف و پس از موفقیت اشخاص در آزمونی که به این مناسبت به عمل می آید، اقدام به اعطاء مدرک رسمی (CERTIFICATE) ممهور به مهر انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) و امضاء مدیرعامل می کند.
 7. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) به منظور تعهد به استقلال رای ، عدم وابستگی به سازمان ها تلاش می کند که مدلی اقتصادی برای خودش طراحی کند تا به منظور پیشبرد اهداف مستقل خویش، حمایت های متعدد اشخاص و نهادها را از طریق کمک های نقدی و غیره جلب کند. منابع مالی (انسان) می تواند شامل مشارکت مخاطبینی باشد که برای استفاده از مطالب مختلف سایت و مطالب آموزشی شبکه های اجتماعی متعلق به (انسان)، حق عضویت پرداخت می کنند، حامیان مالی که به صورت مشخص در وب سایت انجمن (انسان) درج می شوند، حمایت مالی سازمان هایی که به سفارش آنها دوره های آموزشی مختلف طراحی و برگزار گردد.
 8. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) در همکاری با سازمان های رسانه ای داخلی و خارجی در امور پژوهشی و آموزشی سعی می کند که در جهت رفع احتیاجات و هزینه های سازمانی، کسب درآمد کند.
 9. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) برای حفظ هویت مستقل و غیروابسته خود، علاوه بر ایجاد مدل اقتصادی، اقدام به تدوین منشور اخلاقی code of ethics می کند که مسیر هدفمند کلیه اعضاء را در گسترش سواد رسانه ای و اطلاعاتی مشخص و هموار سازد.
 10. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) در راستای تحقق هدف استقرار و گسترش سواد رسانه ای – اطلاعاتی مخاطبان، همکاری تعاملی با سازمان های مشابه سواد رسانه ای در خارج از کشور خواهد داشت.
 11. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) برای تسریع در تحقق اهداف خویش، فعالیت های مختلف خود را در حوزه های معین سواد رسانه ای – اطلاعاتی از جمله : کارگروه امور بین الملل، آموزش و پرورش، علوم سیاسی، موسیقی، فیلم، کتاب، ورزش، روانشناسی، فلسفه، الهیات و مبانی ایدئولوژیک، حقوق و جامعه شناسی تعریف می کند و برای هر یک از حوزه های یادشده، اهداف تشکیلاتی معین می کند. ایجاد کارگروه های دیگر مبتنی بر اقتضای شرایط پیش آمده در جامعه است که با تصویب هیئت مدیره به دیگر کارگروه های موجود اضافه می گردند.
 12. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) تلاش خود را می کند تا با برگزاری کارگاه های آموزشی در مراکز آموزشی مختلف و وزارتخانه ها به منظور افزایش سطح سواد رسانه ای افکار عمومی و کارکنان مراکز دولتی و همکاری نزدیک با وزارت آموزش و پرورش برای تربیت معلمان و دانش آموزان و خانواده های دانش آموزان در کارگاه های آموزشی مختلف، گام موثری در افزایش آگاهی های رسانه ای مخاطبان بردارد.
 13. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) تولیدات آکادمیک و تحقیقی محتوایی خود را در نشریه تخصصی تحت عنوان “شناخت رسانه” به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی دکتر علیرضا باستانی منتشر و به چاپ می رساند.
 14. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) نسبت به برگزاری وبینارها و سمینارهای مختلف و تشکیل میزگردها با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در عرصه رسانه به منظور اعتلا و گسترش آموزش و سطح سواد رسانه ای – اطلاعاتی در کشور تعهد و الزام دارد.
 15. انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) موظف است که برای کسب معلومات جدید، و آگاهی های رسانه ای با مراکز سواد رسانه ای و ارگان های رسانه ای کشورهای صاحب نام در ارتباط باشد و در انجمن های سواد رسانه ای و کلیه ارگان هایی که در امور رسانه ای متعدد و بین المللی نقش دارند به عضویت درآید و با آنها تبادلات علمی و پژوهشی داشته باشد.