مقالات

پديده کودک آزاري و حقوق کودک

كودکان همواره آسيب پذير ترين اقشار جامعه هستند که به دلائل مختلف از جمله پايين بودن سن و نداشتن مهارت هاي کافي قادر به حفاظت و حمايت کامل از خود نبوده و نيازمند حمايت بزرگسالان و به خصوص والدين خود هستند. اينان انسان هايي هستند كه اغلب با حقوق خود آشنا نيستند و نمي توانند […]ادامه مطلب .

EnglishPersian