مقالات

آسیب های اجتماعی و چگونگی انعکاس اخبار مربوط به آن

از امروز به بعد سلسله گفتارهایی را پیش خواهیم برد که از موضوعات روز و بنیادین است و پیش از همه نظر مقامات عالی نظام را به خود جلب کرد و آن پدیده مربوط به آسیب های اجتماعی و چگونگی بررسی و انعکاس اخبار مربوط به آن در جامعه و شیوه جلوگیری از گسترش آن […]ادامه مطلب .

مقالات

دقیق خوانی

منظور از ذقیق خوانی یعنی داشتن شم پلیسی بدین منظور که دانش آموزان به دقت مشاهده کنند ، شواهد را در جای مناسب خودش استفاده کنند، به دنبال یافتن سر نخ های رسانه ای باشند و سوالات به جا بپرسند. برای رسیدن به این هدف مناسب است که از رسانه هایی که مورد استفاده جوانان […]ادامه مطلب .

مقالات

مقوله بندی رسانه ای

متن تولیدی رسانه ای از کدام جنس و نوع است؟ رسانه های مختلف را باید طبقه بندی کرد از جمله (رادیو و تلویزیون، سینما و غیره ) ، اشکال رسانه ای (اسناد ، تبلیغات و غیره) ، ژانر رسانه ای ( داستان علمی و یا برنامه های سرگرم کننده و بی کیفیت تلویزیونی soap opera […]ادامه مطلب .

مقالات

دروازه بانان خبری

 ويلبر شرام، خبرنگاران را به مثابه «دروازه بانان جامعه» دانسته است و در اين باره مي گويد: دروازه بانان، خبرنگارانی هستند كه در سراسر شبكه هاي خبري جاي گرفته و تصميم می گيرند که در جريان يك دادگاه يا يك حادثه خاص يا تظاهرات سياسي، كدام قسمت را برجسته سازند. كدام خبر را رها ساخته، […]ادامه مطلب .

EnglishPersian