مقالات

سواد بازیهای رایانه ای

سواد بازیهای رایانه ای و توجه به پیامهای مختلف آشکار و پنهان انواع بازیها یک ضرورت است. به عنوان نمونه، بازی باب اسنفجی سخنگو یک بازی رایگان قابل دانلود از بازار است، مخصوص کودکان. به پیامهای تبلیغی زیر صفحه رسانهای توجه کنید (مخصوص چه گروه سنی است؟ چه پیامی دارد؟) در هنگام انتخاب بازی به […]ادامه مطلب .

EnglishPersian