مقالات

زبان رسانه

رسانه ها متنوع هستند و هر یک دارای زبان خاص خودشان هستند که هر رسانه زبان کاملا متفاوتی با زبان رسانه دیگر دارد که در میان اقشار مختلف اجتماعی کاملا مشهود است. همه ما ایرانیان با زبان رسمی فارسی سخن می گوئیم پس در این مورد دارای زبان مشترک هستیم اما زمانی که سخن از […]ادامه مطلب .

مقالات

مسجد یک رسانه است؟

وجود مکان هایی مانند مساجد و کلیسا و کنیسه ها که برای انتقال اندیشه های ایدئولوژیک استفاده می شوند ، رسانه های مذهبی و ایدئولوژیک محسوب می شوند. رسانه مسجد که از زبان وحی و کتاب مقدس قرآن بهره می برد ، زبانی را باید استفاده کند که سراسر نشانه رحمت الهی و دعوت از […]ادامه مطلب .

مقالات

آثار مخرب رسانه

در چند سال اخیر رسانه ها رشد چشمگیر و خیره کننده ای داشته اند که در تغییر و تحول مثبت جوامع نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده اند گو این که در کنار مزایای متعددی که می توان برای رسانه ها برشمرد، از سوی دیگر بی تردید آثار مخربی هم می توان برای رسانه ها ، […]ادامه مطلب .

مقالات

سواد رسانه‌ای چیست؟

با پيدايش انقلاب تكنولوژي در دهۀ 1980، جهان به مرحلۀ جديدي وارد شد كه در آن رسانه‌ها، ضمن حرکت در مسير تكامل و تنوع ، به يكي از اجزاي اصلي جوامع بشري تبديل شده‌اند. براي اگر قرار است که در برابر رسانه‌هاي متعدد حاضر بتوانیم مخاطبيني داشته باشیم كه هم آگاهانه از رسانه ها بهره […]ادامه مطلب .

EnglishPersian