مقالات

دروازه بانان خبری

 ويلبر شرام، خبرنگاران را به مثابه «دروازه بانان جامعه» دانسته است و در اين باره مي گويد: دروازه بانان، خبرنگارانی هستند كه در سراسر شبكه هاي خبري جاي گرفته و تصميم می گيرند که در جريان يك دادگاه يا يك حادثه خاص يا تظاهرات سياسي، كدام قسمت را برجسته سازند. كدام خبر را رها ساخته، […]ادامه مطلب .

EnglishPersian