مقالات

زبان رسانه

رسانه ها متنوع هستند و هر یک دارای زبان خاص خودشان هستند که هر رسانه زبان کاملا متفاوتی با زبان رسانه دیگر دارد که در میان اقشار مختلف اجتماعی کاملا مشهود است. همه ما ایرانیان با زبان رسمی فارسی سخن می گوئیم پس در این مورد دارای زبان مشترک هستیم اما زمانی که سخن از […]ادامه مطلب .

مقالات

مسجد یک رسانه است؟

وجود مکان هایی مانند مساجد و کلیسا و کنیسه ها که برای انتقال اندیشه های ایدئولوژیک استفاده می شوند ، رسانه های مذهبی و ایدئولوژیک محسوب می شوند. رسانه مسجد که از زبان وحی و کتاب مقدس قرآن بهره می برد ، زبانی را باید استفاده کند که سراسر نشانه رحمت الهی و دعوت از […]ادامه مطلب .

EnglishPersian