دسته‌بندی نشده مقالات

تعریف پیام Message :

پیام محتویات ذهنی من و تو و دیگران است که در زمان برقراری ارتباط با یکدیگر مبادله می کنیم. در انتقال هر پیام باید عامل انسانی حضور داشته باشد زیرا در ارسال هر پیام همیشه یک نفر فرستنده Sender و یک نفر گیرنده Receiver و البته یک کانال ارتباطی Channel وجود دارد که باعث ارتباط […]ادامه مطلب .

EnglishPersian