مقالات

آثار مخرب رسانه

در چند سال اخیر رسانه ها رشد چشمگیر و خیره کننده ای داشته اند که در تغییر و تحول مثبت جوامع نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده اند گو این که در کنار مزایای متعددی که می توان برای رسانه ها برشمرد، از سوی دیگر بی تردید آثار مخربی هم می توان برای رسانه ها ، […]ادامه مطلب .

مقالات

سواد رسانه ای

اشخاص در سواد رسانه ای موارد زیر را می آموزند : – که عاقلانه و به شکل موثری از رسانه ها استفاده کنند. – هنگام ارزیابی پیام های رسانه ای با تفکر انتقادی نگاه می کنند. – صحت و اعتبار اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف را ارزیابی کنند. – نفوذ رسانه در عقاید، […]ادامه مطلب .

EnglishPersian